หอนาฬิกา

หอนาฬิกา หรือ นาฬิกาหอ จากประเทศเยอรมัน เป็นนาฬิกาขนาดใหญ่  จึงทำให้สามารถมองเห็นแต่ไกล  สร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอาคาร สถานที่  อาจก่อสร้างเป็นหอขึ้นมาเฉพาะ หรืออาจติดตั้งในส่วนของอาคาร หน้ามุก หน้าจั่ว ผนังส่วนบันได  ลิฟ  เป็นต้น ขนาดหน้าปัทม์ และเข็ม ต้องมีขนาดใหญ่ ต้องทนทานต่อสภาพอากาศ แรงลม แดด ฝน ภายนอกได้ อาจมีการใช้แสงไฟ สร้างสีสรร ในเวลากลางคืน  

หอนาฬิกา จึงเหมาะกับการติดตั้ง ในสถานที่ หน่วยงานต่าง ๆ  เช่น สถานศึกษา โรงเรียน  มหาวิทยาลัย โรงแรม โรงพยาบาล สถานที่ราชการต่างๆ  ศาลากลาง  อบต. อบจ. ศูนย์กลางเมือง สวนสาธารณะ และ วัดวาอาราม เป็นต้น กรณีเป็นสวนดอกไม้ ก็สามารถนำอุปกรณ์นาฬิกาติดตั้ง เรียกว่า นาฬิกาสวนดอกไม้ Floral Clock  และติดตั้งตามทางเดิน เรียกว่า Street  Clock

บริษัท เอ็น วิค เคิล์น  จำกัด  มีประสบการณ์ และ Know-How ด้านหอนาฬิกา จึงมีความพร้อมในการออกแบบ ติดตั้ง และบริการซ่อมบำรุง สินค้าของบริษัทฯ มีมาตรฐานระดับสากล จากประเทศเยอรมัน (Georg  Rauscher)  นาฬิกาหอประกอบด้วย เครื่องขับหมุนนาฬิกา (Clock Movement) จะขับเคลื่อนเข็มนาที ให้เดินครั้งละ ๑ นาที หรือ เปลี่ยนไป ๑ ขีด ๑ ช่องนาที นาฬิกาหอ มักมี ๒ เข็ม  ไม่มีเข็มวินาที  เครื่องขับหมุนนาฬิกา ถูกควบคุมการทำงานด้วยนาฬิกาหลัก (Master  Clock) เมื่อถึงเวลาตามที่กำหนด จะมีเสียงบอกเวลา(Chime Unit) เป็นเครื่องขยายเสียง  หรือ อาจเป็นกลไกเคาะแกนเสียง  ระฆัง กลอง (Striking Unit)  ก็ได้ ในต่างประเทศอาจมีการแสดงพาเรด ของหุ่น ในเวลาเที่ยงวัน  ผู้คนก็จะมายืนรอชมขบวนแห่ พร้อมเสียงเพลงของหุ่น

เรา พร้อมให้บริการงานด้านหอนาฬิกา ทุกรูปแบบ  ให้คำปรึกษา  หอนาฬิกาที่ติดตั้ง ใช้งานมาเป็นเวลานาน  มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุง  สิ่งบอกเหตุคือ นาฬิกาไม่เดิน  เดินๆ หยุดๆ หรือไม่ส่งเสียงบอกเวลา เชิญติดต่อเรา Contact Us

 

โปรดระวัง : ข้อมูล ข้อความ และรูปภาพ ในเวปไซด์นี้  มีลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมาย